TİRAN EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Tirana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Sözleşmeli Personel Alımı

Tirana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Sözleşmeli Personel Alımı

Tirana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinde boş bulunan (1) adet sözleşmeli sekreter kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır.  

 

A. Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar;

1.     En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir).

2.    Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek (Türkçeyi ve bulunduğu ülkenin dilini bilmesi tercih sebebidir).

3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4.   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5.   Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7.   Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak.

8.   İlgili ülkede çalışma ve oturum iznine sahip olmak.

 

B. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1.   Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde).

2.   Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş

3.   Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri.

4.   a) Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak (beyan / varsa dil puanı)

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge.

        5.  T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği.

6.   Aile Nüfus Kayıt Örneği.

7.   İki adet vesikalık fotoğraf.

8.   Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan.

9.   Pasaport fotokopisi.

10. İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge.

11.  Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

12. Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

 

C. Başvuru Tarihi ve Yeri:

         Başvuruda bulunmak isteyen adayların 09-24 Ocak 2020 tarihleri arasında saat 09.00-16.00 saatleri arasında Yunus Emre Enstitüsünde bulunan Eğitim Müşavirliği ofisimize evraklarını bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Mülakat tarihi ve yeri, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru Adresi: R.r Arben Broci Nr 6 Tirana, AL

Aşağıdaki formların indirilip, ekisksiz olarak doldurarak başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Dilekçesi Örneği

2. Özgeçmiş Örnek Formu

3. Beyan Dilekçesi

 

 

 

Ambasada Turke, Rruga e Elbasanit no65 TiranaArnavutluk ALBANIA - (00 355 4) 238 0350

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.